VI RESPEKTERAR DIN INTEGRITET

 

Hotell Gillet skyddar dina personuppgifter

 

GDPR (Dataskyddsförordningen) är en ny EU-förordning som börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

Mycket är sig likt, men det innebär att kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter skärps.

Hotell Gillets ändamål med att behandla dina personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden gentemot dig och åtaganden med anledning av våra uppdrag.

Den lagliga grunden för behandlingen är er hotellrumsbokning. De personuppgifter som Hotell Gillet  behandlar vid gjord hotellbokning är: namn, mejladress, telefonnummer, samt eventuellt ytterligare uppgifter i enligt med vad som anges i tillämpliga avtal eller vad som kan anses vara normalt för branschen.

Uppgifterna hämtas främst direkt från dig i samband med bokningen.

 

Vi följer branschorganisationen för Hotell och Resturang Visita´s regler och på deras hemsida kan du läsa mer om de nya rättigheterna i den nya dataskyddsregleringen och rättigheter du redan har idag http://www.visita.se/mitt-foretag/lagstiftning/Dataskydd/